Contact

Most of the paintings shown on this site is for sale.
For detailed information about availability, sizes and prices,
please contact us, using the form below, or directly via email.

You can also follow Aleksandra’s Facebook, Instagram and Pinterest profiles, which will be updated more frequently and will contain older photos from her personal archives.

Thank you.

Kontakt

Większość z obrazów pokazanych na tej stronie jest na sprzedaż.
W celu uzyskania informacji dotyczących dostępności, rozmiarów i cen,
prosimy o kontakt, przy użyciu poniższego formularza, lub poprzez email.

Zapraszamy też do obserwowania Oli na Facebook, Instagram i Pinterest. Profile te będą aktualizowane z większą częstotliwością i będą zawierać starsze zdjęcia z jej prywatnego archiwum.

Dziękujemy.

  Your Name (required) / Imię i Nazwisko (wymagane)

  Your Email (required) / Adres email (wymagany)

  Subject / Temat

  Your Message / Treść wiadomości

  Facebook
  Instagram
  Pinterest
  contact address