Aleksandra Radziszewska

The webpage to commemorate life and art of Aleksandra Radziszewska.

Most of the paintings shown on this site is for sale.
For detailed information about availability, sizes and prices,
please contact us, using the form below, or directly via email.
You can also follow Aleksandra’s Facebook and Instagram profiles,
which will be updated more frequently and will contain
older photos from her personal archives.
Thank you.

Strona upamiętniająca życie i twórczość Aleksandry Radziszewskiej.

Większość z obrazów pokazanych na tej stronie jest na sprzedaż.
W celu uzyskania informacji dotyczących dostępności, rozmiarów i cen,
prosimy o kontakt, przy użyciu poniższego formularza, lub poprzez email.
Zapraszamy też do obserwowania Oli na Facebook i Instagram.
Profile te będą aktualizowane z większą częstotliwością i będą zawierać
starsze zdjęcia z jej prywatnego archiwum.
Dziękujemy.